Glashangers.nl vervaardigt haar producten met veel zorg en aandacht. Glashangers.nl garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door ons geleverde producten. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantieperiode van 3 maanden. 

Stappen bij garantie:
Wil je gebruik maken van de garantie? Dan vragen wij om het volgende stappenplan aan te houden.
1. Meld per e-mailbericht aan info@glashangers.nl  dat u een artikel retour wilt sturen. Graag uw bestelnummer en aankoopdatum hierbij opgeven.
2. Binnen 24 uur krijgt u van ons een reactie per e-mail met verzendinstructies. NB vergeet niet het originele garantiebewijs(=factuur) mee te zenden!
3. Na ontvangst van de retourzending, stuurt Glashangers.nl een ontvangstbevestiging via e-mail.
4. Wij onderzoeken het defect en stellen u zo snel mogelijk een oplossing voor.


Buiten de garantie vallen:
- Nalatig onderhoud, opzet of onoordeelkundig gebruik (Zie "Onderhoudstips sieraden")
- Aantasting van de sieraden en accessoires door douchen, zwemmen, parfums, body lotions, body sprays of elke andere vorm waar de aangekochte artikelen door beschadigd kunnen raken.
- Veranderingen reeds aangebracht door de klant zelf of door derden.
- Loslatende cabochons of steentjes
- Glasbreuk ontstaan door toedoen van de klant. 
- Vervoersschade dat niet binnen 48u na het in ontvangst nemen van de bestelling bij ons is gemeld.
- Verkleuringen aan kralen of onderdelen (dit is een natuurlijk proces en afhankelijk van de zuurgraad van uw huid)


Kosten verzending
De verzendkosten voor het opsturen van een artikel zijn voor rekening van de klant. Glashangers.nl draagt de kosten van de retourzending van het onder garantie gerepareerde of vervangende product.


Sieraden laten repareren
Sieraden worden kosteloos gerepareerd indien ze binnen de garantie(termijn) vallen.
Sieraden waar iets aan mankeert, maar waarvan de garantietermijn reeds is verlopen kun je tegen de geldende kosten laten repareren.


Vervoersschade
Glashangers.nl draagt zorg voor een strenge controle van alle bestelde artikelen en elke bestelling wordt zorgvuldig verpakt en verzonden conform de voorwaarden van PostNL.
Is de bestelling onverhoopt beschadigd aangekomen dan verzoeken wij je om binnen 48u na ontvangst van je bestelling contact met ons op te nemen. Wij zorgen voor een gepaste oplossing.

Moment...